Journal

19 November 2017 02:42:16 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:42:17 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:42:18 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:42:19 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:42:20 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:42:21 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:42:22 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:42:23 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:42:24 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:42:25 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:42:26 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:42:27 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:42:28 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:42:30 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:42:31 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:42:32 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:42:33 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:42:34 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:42:35 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:42:36 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:42:37 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:42:38 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:42:39 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:42:40 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:42:41 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:42:42 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:42:43 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:42:44 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:42:45 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:42:46 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:42:47 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:42:48 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:42:49 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:42:50 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:42:51 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:42:52 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:42:53 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:42:54 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:42:55 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:42:56 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:42:57 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:42:58 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:42:59 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:43:00 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:43:01 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:43:02 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:43:03 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:43:04 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:43:05 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:43:06 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:43:07 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:43:08 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:43:09 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:43:10 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:43:11 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:43:12 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:43:13 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:43:14 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:43:15 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:43:16 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:43:17 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:43:18 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:43:19 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:43:20 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:43:21 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:43:22 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:43:23 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:43:24 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:43:25 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:43:26 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:43:27 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:43:28 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:43:29 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:43:30 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:43:31 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:43:32 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:43:34 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:43:35 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:43:36 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:43:37 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:43:38 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:43:39 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:43:40 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:43:41 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:43:42 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:43:43 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:43:44 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:43:45 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:43:46 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:43:47 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:43:48 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:43:49 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:43:50 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:43:51 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:43:52 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:43:53 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:43:54 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:43:55 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:43:56 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:43:57 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:43:58 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:43:59 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:44:00 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:44:01 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:44:02 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:44:03 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:44:04 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:44:05 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:44:06 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:44:07 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:44:08 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:44:09 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:44:10 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:44:11 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:44:12 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:44:14 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:44:15 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:44:16 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:44:17 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:44:18 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:44:19 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:44:20 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:44:21 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:44:22 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:44:23 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:44:24 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:44:25 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:44:26 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:44:27 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:44:28 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:44:29 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:44:30 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:44:31 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:44:32 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:44:33 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:44:34 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:44:35 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:44:36 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:44:38 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:44:40 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:44:41 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:44:43 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:44:44 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:44:46 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:44:48 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:44:49 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:44:51 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:44:52 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:44:54 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:44:55 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:44:57 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:44:58 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:45:00 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:45:03 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:45:04 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:45:05 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:45:06 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:45:08 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:45:09 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:45:11 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:45:13 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:45:14 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:45:16 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:45:17 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:45:19 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:45:20 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:45:22 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:45:24 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:45:25 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:45:27 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:45:28 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:45:30 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:45:31 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:45:33 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:45:34 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:45:36 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:45:38 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:45:39 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:45:41 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:45:42 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:45:44 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:45:45 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:45:47 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:45:49 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:45:50 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:45:52 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:45:53 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:45:55 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:45:56 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:45:58 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:46:00 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:46:02 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:46:03 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:46:04 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:46:06 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:46:07 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:46:09 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:46:11 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:46:12 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:46:14 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:46:15 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:46:17 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:46:18 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:46:20 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:46:21 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:46:23 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:46:25 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:46:26 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:46:28 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:46:29 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:46:31 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:46:33 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:46:34 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:46:36 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:46:37 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:46:39 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:46:40 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:46:42 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:46:43 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:46:45 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:46:47 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:46:48 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:46:50 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:46:51 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:46:53 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:46:54 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:46:56 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:46:58 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:46:59 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:47:02 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:47:03 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:47:04 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:47:05 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:47:07 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:47:09 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:47:10 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:47:12 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:47:13 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:47:15 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:47:16 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:47:18 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:47:19 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:47:21 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:47:23 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:47:25 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:47:26 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:47:27 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:47:28 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:47:30 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:47:31 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:47:32 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:47:33 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:47:34 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:47:35 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:47:40 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:48:02 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:48:33 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:49:06 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:49:37 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:50:08 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:50:39 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:51:11 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:51:44 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:52:22 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:52:40 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 02:54:57 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 03:00:03 | Sending statistics

19 November 2017 03:01:06 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 03:04:53 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 03:08:40 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 03:10:03 | Cleaning up the demo data

19 November 2017 03:10:03 | Creating sample Bible

19 November 2017 03:10:04 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 03:10:05 | Sample Bible was created

19 November 2017 03:12:06 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 03:12:27 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 03:16:14 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 03:20:00 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 03:23:48 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 03:24:44 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 03:27:22 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 03:27:36 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 03:32:23 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 03:35:09 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 03:38:57 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 03:42:43 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 03:46:56 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 03:48:47 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 03:50:18 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 03:54:05 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 03:57:52 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 04:01:40 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 04:05:26 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 04:09:12 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 04:10:03 | Cleaning up the demo data

19 November 2017 04:10:03 | Creating sample Bible

19 November 2017 04:10:04 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 04:10:04 | Sample Bible was created

19 November 2017 04:13:00 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 04:17:09 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 04:20:34 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 04:24:21 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 04:28:08 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 04:32:06 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 04:35:42 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 04:39:28 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 04:43:16 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 04:47:03 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 04:50:50 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 04:54:37 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 04:58:23 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 04:58:32 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 05:02:13 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 05:05:58 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 05:09:45 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 05:10:03 | Cleaning up the demo data

19 November 2017 05:10:03 | Creating sample Bible

19 November 2017 05:10:04 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 05:10:05 | Sample Bible was created

19 November 2017 05:13:31 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 05:17:18 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 05:21:06 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 05:24:52 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 05:28:39 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 05:32:27 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 05:36:14 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 05:40:00 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 05:43:48 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 05:47:36 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 05:52:24 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 05:55:09 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 05:58:56 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 06:02:43 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 06:06:44 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 06:10:03 | Cleaning up the demo data

19 November 2017 06:10:03 | Creating sample Bible

19 November 2017 06:10:04 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 06:10:04 | Sample Bible was created

19 November 2017 06:10:18 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 06:14:05 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 06:17:52 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 06:21:38 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 06:25:26 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 06:29:13 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 06:33:00 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 06:36:46 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 06:40:34 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 06:44:21 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 06:48:08 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 06:51:55 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 06:55:42 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 06:59:28 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 07:01:30 | Bible update of notes:

19 November 2017 07:03:16 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 07:07:02 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 07:10:03 | Cleaning up the demo data

19 November 2017 07:10:03 | Creating sample Bible

19 November 2017 07:10:04 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 07:10:04 | Sample Bible was created

19 November 2017 07:10:50 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 07:14:37 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 07:18:24 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 07:22:16 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 07:25:58 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 07:29:45 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 07:33:31 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 07:37:19 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 07:41:05 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 07:44:52 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 07:48:39 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 07:52:26 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 07:56:14 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 08:00:03 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 08:03:48 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 08:07:35 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 08:10:03 | Cleaning up the demo data

19 November 2017 08:10:03 | Creating sample Bible

19 November 2017 08:10:04 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 08:10:04 | Sample Bible was created

19 November 2017 08:11:22 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 08:15:09 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 08:18:55 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 08:22:43 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 08:27:04 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 08:27:37 | Deleted user translator with role Translator and email

19 November 2017 08:30:17 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 08:34:04 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 08:37:50 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 08:42:04 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 08:45:25 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 08:49:12 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 08:52:59 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 08:56:46 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 09:00:32 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 09:04:19 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 09:08:07 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 09:10:03 | Cleaning up the demo data

19 November 2017 09:10:03 | Creating sample Bible

19 November 2017 09:10:04 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 09:10:04 | Sample Bible was created

19 November 2017 09:11:59 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 09:15:41 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 09:19:28 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 09:23:14 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 09:27:02 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 09:30:49 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 09:34:36 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 09:38:23 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 09:42:10 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 09:45:57 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 09:49:43 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 09:53:31 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 09:57:18 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 10:01:04 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 10:04:52 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 10:08:39 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 10:10:03 | Cleaning up the demo data

19 November 2017 10:10:03 | Creating sample Bible

19 November 2017 10:10:04 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 10:10:05 | Sample Bible was created

19 November 2017 10:12:25 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 10:16:13 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 10:20:00 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 10:23:46 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 10:27:36 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 10:31:21 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 10:35:08 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 10:38:55 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 10:42:42 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 10:46:33 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 10:50:16 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 10:54:03 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 10:57:50 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 11:01:49 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 11:05:24 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 11:09:10 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 11:10:03 | Cleaning up the demo data

19 November 2017 11:10:03 | Creating sample Bible

19 November 2017 11:10:04 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 11:10:04 | Sample Bible was created

19 November 2017 11:12:57 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 11:13:41 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 11:16:44 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 11:20:32 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 11:24:19 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 11:28:05 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 11:32:13 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 11:35:40 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 11:39:27 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 11:43:13 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 11:47:19 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 11:50:48 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 11:54:34 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 11:58:22 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 12:02:08 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 12:05:56 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 12:09:43 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 12:10:03 | Cleaning up the demo data

19 November 2017 12:10:03 | Creating sample Bible

19 November 2017 12:10:04 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 12:10:06 | Sample Bible was created

19 November 2017 12:13:30 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 12:17:16 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 12:21:04 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 12:24:51 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 12:28:38 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 12:32:25 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 12:36:11 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 12:39:58 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 12:43:46 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 12:47:32 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 12:51:20 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 12:55:07 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 12:58:54 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 13:02:41 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 13:06:40 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 13:10:03 | Cleaning up the demo data

19 November 2017 13:10:03 | Creating sample Bible

19 November 2017 13:10:04 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 13:10:04 | Sample Bible was created

19 November 2017 13:10:15 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 13:14:02 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 13:17:49 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 13:22:27 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 13:25:23 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 13:29:10 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 13:32:57 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 13:37:29 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 13:40:31 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 13:44:17 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 13:48:05 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 13:52:02 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 13:55:39 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 13:59:26 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 14:03:13 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 14:06:59 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 14:10:03 | Cleaning up the demo data

19 November 2017 14:10:03 | Creating sample Bible

19 November 2017 14:10:04 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 14:10:05 | Sample Bible was created

19 November 2017 14:10:06 | Processing email from "Marktplaats Aanbieding" <aanbieding@e-mail.marktplaats.nl> with subject Split Topper Hoeslakens | Bluetooth Sma...

19 November 2017 14:10:06 | Could not allocate email from "Marktplaats Aanbieding" <aanbieding@e-mail.marktplaats.nl>, subject Split Topper Hoeslakens | Bluetooth...

19 November 2017 14:10:06 | Ontvangt u deze e-mail van Marktplaats in vreemde opmaak of zonder afbeeldingen? Klik hier voor de online versie.

19 November 2017 14:10:46 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 14:14:33 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 14:18:21 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 14:22:08 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 14:25:55 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 14:29:41 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 14:33:29 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 14:37:34 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 14:41:03 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 14:44:50 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 14:48:37 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 14:52:24 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 14:56:10 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 14:59:58 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 15:03:45 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 15:07:32 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 15:10:03 | Cleaning up the demo data

19 November 2017 15:10:03 | Creating sample Bible

19 November 2017 15:10:04 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 15:10:04 | Sample Bible was created

19 November 2017 15:11:19 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 15:15:05 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 15:18:52 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 15:21:37 | Bible update of notes:

19 November 2017 15:22:40 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 15:26:26 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 15:30:14 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 15:34:02 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 15:37:48 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 15:41:34 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 15:45:22 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 15:49:08 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 15:52:56 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 15:56:43 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 16:00:30 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 16:04:17 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 16:10:03 | Cleaning up the demo data

19 November 2017 16:10:03 | Creating sample Bible

19 November 2017 16:10:04 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 16:10:04 | Sample Bible was created

19 November 2017 16:11:52 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 16:15:38 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 16:23:12 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 16:30:18 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 16:38:20 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 16:49:41 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 16:53:28 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 16:57:14 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 17:01:02 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 17:04:49 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 17:10:03 | Cleaning up the demo data

19 November 2017 17:10:03 | Creating sample Bible

19 November 2017 17:10:04 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 17:10:05 | Sample Bible was created

19 November 2017 17:16:09 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 17:23:43 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 17:27:46 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 17:42:38 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 17:46:25 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 17:57:46 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 18:01:44 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 18:04:47 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 18:10:03 | Cleaning up the demo data

19 November 2017 18:10:03 | Creating sample Bible

19 November 2017 18:10:04 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 18:10:05 | Sample Bible was created

19 November 2017 18:16:42 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 18:20:29 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 18:24:15 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 18:31:49 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 18:43:11 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 18:46:58 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 18:50:44 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 19:02:06 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 19:05:52 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 19:10:03 | Cleaning up the demo data

19 November 2017 19:10:03 | Creating sample Bible

19 November 2017 19:10:04 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 19:10:04 | Sample Bible was created

19 November 2017 19:17:13 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 19:21:02 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 19:24:48 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 19:32:33 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 19:39:56 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 19:47:29 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 20:02:38 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 20:06:24 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 20:07:03 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 20:10:03 | Cleaning up the demo data

19 November 2017 20:10:03 | Creating sample Bible

19 November 2017 20:10:04 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 20:10:05 | Sample Bible was created

19 November 2017 20:25:20 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 20:29:07 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 20:36:40 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 20:45:03 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 20:59:23 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 21:05:23 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 21:10:03 | Cleaning up the demo data

19 November 2017 21:10:03 | Creating sample Bible

19 November 2017 21:10:04 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 21:10:04 | Sample Bible was created

19 November 2017 21:18:18 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 21:33:25 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 21:37:12 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 21:52:21 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 21:56:08 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 22:07:29 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 22:10:03 | Cleaning up the demo data

19 November 2017 22:10:03 | Creating sample Bible

19 November 2017 22:10:04 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 22:10:04 | Sample Bible was created

19 November 2017 22:11:16 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 22:15:03 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 22:22:36 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 22:26:41 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 22:33:58 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 22:37:45 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 22:45:19 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 22:49:05 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 22:52:52 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 22:56:55 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 23:04:14 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 23:10:03 | Cleaning up the demo data

19 November 2017 23:10:03 | Creating sample Bible

19 November 2017 23:10:04 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 23:10:05 | Sample Bible was created

19 November 2017 23:12:32 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 23:15:35 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 23:30:43 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 23:38:17 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 23:42:03 | Creating stylesheet.css files

19 November 2017 23:57:11 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 00:01:00 | Server restarts itself

20 November 2017 00:01:00 | The server started

20 November 2017 00:01:35 | Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)

20 November 2017 00:08:32 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 00:10:03 | Cleaning up the demo data

20 November 2017 00:10:03 | Creating sample Bible

20 November 2017 00:10:04 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 00:10:05 | Sample Bible was created

20 November 2017 00:16:06 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 00:19:53 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 00:20:03 | Change notifications: Generating

20 November 2017 00:20:11 | Change notifications: Bibledit Sample Bible Numbers 0

20 November 2017 00:20:11 | Change notifications: Bibledit Sample Bible Numbers 1

20 November 2017 00:20:11 | Change notifications: Bibledit Sample Bible Numbers 2

20 November 2017 00:20:12 | Change notifications: Bibledit Sample Bible Numbers 3

20 November 2017 00:20:12 | Change notifications: Bibledit Sample Bible Numbers 4

20 November 2017 00:20:12 | Change notifications: Bibledit Sample Bible Numbers 5

20 November 2017 00:20:12 | Change notifications: Bibledit Sample Bible Numbers 6

20 November 2017 00:20:12 | Change notifications: Bibledit Sample Bible Numbers 7

20 November 2017 00:20:12 | Change notifications: Bibledit Sample Bible Numbers 8

20 November 2017 00:20:12 | Change notifications: Bibledit Sample Bible Numbers 9

20 November 2017 00:20:12 | Change notifications: Bibledit Sample Bible Numbers 10

20 November 2017 00:20:12 | Change notifications: Bibledit Sample Bible Numbers 11

20 November 2017 00:20:12 | Change notifications: Bibledit Sample Bible Numbers 12

20 November 2017 00:20:12 | Change notifications: Bibledit Sample Bible Numbers 13

20 November 2017 00:20:12 | Change notifications: Bibledit Sample Bible Numbers 14

20 November 2017 00:20:12 | Change notifications: Bibledit Sample Bible Numbers 15

20 November 2017 00:20:12 | Change notifications: Bibledit Sample Bible Numbers 16

20 November 2017 00:20:12 | Change notifications: Bibledit Sample Bible Numbers 17

20 November 2017 00:20:12 | Change notifications: Bibledit Sample Bible Numbers 18

20 November 2017 00:20:12 | Change notifications: Bibledit Sample Bible Numbers 19

20 November 2017 00:20:12 | Change notifications: Bibledit Sample Bible Numbers 20

20 November 2017 00:20:12 | Change notifications: Bibledit Sample Bible Numbers 21

20 November 2017 00:20:12 | Change notifications: Bibledit Sample Bible Numbers 22

20 November 2017 00:20:12 | Change notifications: Bibledit Sample Bible Numbers 23

20 November 2017 00:20:12 | Change notifications: Bibledit Sample Bible Numbers 24

20 November 2017 00:20:12 | Change notifications: Bibledit Sample Bible Numbers 25

20 November 2017 00:20:12 | Change notifications: Bibledit Sample Bible Numbers 26

20 November 2017 00:20:12 | Change notifications: Bibledit Sample Bible Numbers 27

20 November 2017 00:20:12 | Change notifications: Bibledit Sample Bible Numbers 28

20 November 2017 00:20:12 | Change notifications: Bibledit Sample Bible Numbers 29

20 November 2017 00:20:13 | Change notifications: Bibledit Sample Bible Numbers 30

20 November 2017 00:20:13 | Change notifications: Bibledit Sample Bible Numbers 31

20 November 2017 00:20:13 | Change notifications: Bibledit Sample Bible Numbers 32

20 November 2017 00:20:13 | Change notifications: Bibledit Sample Bible Numbers 33

20 November 2017 00:20:13 | Change notifications: Bibledit Sample Bible Numbers 34

20 November 2017 00:20:13 | Change notifications: Bibledit Sample Bible Numbers 35

20 November 2017 00:20:13 | Change notifications: Bibledit Sample Bible Numbers 36

20 November 2017 00:20:13 | Change notifications: Bibledit Sample Bible Deuteronomy 0

20 November 2017 00:20:13 | Change notifications: Bibledit Sample Bible Deuteronomy 1

20 November 2017 00:20:13 | Change notifications: Bibledit Sample Bible Deuteronomy 2

20 November 2017 00:20:13 | Change notifications: Bibledit Sample Bible Deuteronomy 3

20 November 2017 00:20:13 | Change notifications: Bibledit Sample Bible Deuteronomy 4

20 November 2017 00:20:13 | Change notifications: Bibledit Sample Bible Deuteronomy 5

20 November 2017 00:20:13 | Change notifications: Bibledit Sample Bible Deuteronomy 6

20 November 2017 00:20:13 | Change notifications: Bibledit Sample Bible Deuteronomy 7

20 November 2017 00:20:13 | Change notifications: Bibledit Sample Bible Deuteronomy 8

20 November 2017 00:20:13 | Change notifications: Bibledit Sample Bible Deuteronomy 9

20 November 2017 00:20:13 | Change notifications: Bibledit Sample Bible Deuteronomy 10

20 November 2017 00:20:13 | Change notifications: Bibledit Sample Bible Deuteronomy 11

20 November 2017 00:20:13 | Change notifications: Bibledit Sample Bible Deuteronomy 12

20 November 2017 00:20:13 | Change notifications: Bibledit Sample Bible Deuteronomy 13

20 November 2017 00:20:13 | Change notifications: Bibledit Sample Bible Deuteronomy 14

20 November 2017 00:20:13 | Change notifications: Bibledit Sample Bible Deuteronomy 15

20 November 2017 00:20:13 | Change notifications: Bibledit Sample Bible Deuteronomy 16

20 November 2017 00:20:13 | Change notifications: Bibledit Sample Bible Deuteronomy 17

20 November 2017 00:20:13 | Change notifications: Bibledit Sample Bible Deuteronomy 18

20 November 2017 00:20:13 | Change notifications: Bibledit Sample Bible Deuteronomy 19

20 November 2017 00:20:13 | Change notifications: Bibledit Sample Bible Deuteronomy 20

20 November 2017 00:20:13 | Change notifications: Bibledit Sample Bible Deuteronomy 21

20 November 2017 00:20:13 | Change notifications: Bibledit Sample Bible Deuteronomy 22

20 November 2017 00:20:13 | Change notifications: Bibledit Sample Bible Deuteronomy 23

20 November 2017 00:20:13 | Change notifications: Bibledit Sample Bible Deuteronomy 24

20 November 2017 00:20:13 | Change notifications: Bibledit Sample Bible Deuteronomy 25

20 November 2017 00:20:13 | Change notifications: Bibledit Sample Bible Deuteronomy 26

20 November 2017 00:20:13 | Change notifications: Bibledit Sample Bible Deuteronomy 27

20 November 2017 00:20:13 | Change notifications: Bibledit Sample Bible Deuteronomy 28

20 November 2017 00:20:13 | Change notifications: Bibledit Sample Bible Deuteronomy 29

20 November 2017 00:20:13 | Change notifications: Bibledit Sample Bible Deuteronomy 30

20 November 2017 00:20:13 | Change notifications: Bibledit Sample Bible Deuteronomy 31

20 November 2017 00:20:13 | Change notifications: Bibledit Sample Bible Deuteronomy 32

20 November 2017 00:20:13 | Change notifications: Bibledit Sample Bible Deuteronomy 33

20 November 2017 00:20:13 | Change notifications: Bibledit Sample Bible Deuteronomy 34

20 November 2017 00:20:13 | Change notifications: Bibledit Sample Bible Joshua 0

20 November 2017 00:20:13 | Change notifications: Bibledit Sample Bible Joshua 1

20 November 2017 00:20:13 | Change notifications: Bibledit Sample Bible Joshua 2

20 November 2017 00:20:13 | Change notifications: Bibledit Sample Bible Joshua 3

20 November 2017 00:20:13 | Change notifications: Bibledit Sample Bible Joshua 4

20 November 2017 00:20:13 | Change notifications: Bibledit Sample Bible Joshua 5

20 November 2017 00:20:13 | Change notifications: Bibledit Sample Bible Joshua 6

20 November 2017 00:20:13 | Change notifications: Bibledit Sample Bible Joshua 7

20 November 2017 00:20:13 | Change notifications: Bibledit Sample Bible Joshua 8

20 November 2017 00:20:14 | Change notifications: Bibledit Sample Bible Joshua 9

20 November 2017 00:20:14 | Change notifications: Bibledit Sample Bible Joshua 10

20 November 2017 00:20:14 | Change notifications: Bibledit Sample Bible Joshua 11

20 November 2017 00:20:14 | Change notifications: Bibledit Sample Bible Joshua 12

20 November 2017 00:20:14 | Change notifications: Bibledit Sample Bible Joshua 13

20 November 2017 00:20:14 | Change notifications: Bibledit Sample Bible Joshua 14

20 November 2017 00:20:14 | Change notifications: Bibledit Sample Bible Joshua 15

20 November 2017 00:20:14 | Change notifications: Bibledit Sample Bible Joshua 16

20 November 2017 00:20:14 | Change notifications: Bibledit Sample Bible Joshua 17

20 November 2017 00:20:14 | Change notifications: Bibledit Sample Bible Joshua 18

20 November 2017 00:20:14 | Change notifications: Bibledit Sample Bible Joshua 19

20 November 2017 00:20:14 | Change notifications: Bibledit Sample Bible Joshua 20

20 November 2017 00:20:14 | Change notifications: Bibledit Sample Bible Joshua 21

20 November 2017 00:20:14 | Change notifications: Bibledit Sample Bible Joshua 22

20 November 2017 00:20:14 | Change notifications: Bibledit Sample Bible Joshua 23

20 November 2017 00:20:14 | Change notifications: Bibledit Sample Bible Joshua 24

20 November 2017 00:20:14 | Change notifications: Bibledit Sample Bible 1 Maccabees 0

20 November 2017 00:20:14 | Change notifications: Bibledit Sample Bible 1 Maccabees 1

20 November 2017 00:20:14 | Change notifications: Bibledit Sample Bible 1 Maccabees 2

20 November 2017 00:20:14 | Change notifications: Bibledit Sample Bible 1 Maccabees 3

20 November 2017 00:20:14 | Change notifications: Bibledit Sample Bible 1 Maccabees 4

20 November 2017 00:20:14 | Change notifications: Bibledit Sample Bible 1 Maccabees 5

20 November 2017 00:20:14 | Change notifications: Bibledit Sample Bible 1 Maccabees 6

20 November 2017 00:20:14 | Change notifications: Bibledit Sample Bible 1 Maccabees 7

20 November 2017 00:20:15 | Change notifications: Bibledit Sample Bible 1 Maccabees 8

20 November 2017 00:20:15 | Change notifications: Bibledit Sample Bible 1 Maccabees 9

20 November 2017 00:20:15 | Change notifications: Bibledit Sample Bible 1 Maccabees 10

20 November 2017 00:20:15 | Change notifications: Bibledit Sample Bible 1 Maccabees 11

20 November 2017 00:20:15 | Change notifications: Bibledit Sample Bible 1 Maccabees 12

20 November 2017 00:20:15 | Change notifications: Bibledit Sample Bible 1 Maccabees 13

20 November 2017 00:20:15 | Change notifications: Bibledit Sample Bible 1 Maccabees 14

20 November 2017 00:20:15 | Change notifications: Bibledit Sample Bible 1 Maccabees 15

20 November 2017 00:20:15 | Change notifications: Bibledit Sample Bible 1 Maccabees 16

20 November 2017 00:20:15 | Change notifications: Bibledit Sample Bible 1 Esdras (Greek) 0

20 November 2017 00:20:15 | Change notifications: Bibledit Sample Bible 1 Esdras (Greek) 1

20 November 2017 00:20:15 | Change notifications: Bibledit Sample Bible 1 Esdras (Greek) 2

20 November 2017 00:20:15 | Change notifications: Bibledit Sample Bible 1 Esdras (Greek) 3

20 November 2017 00:20:15 | Change notifications: Bibledit Sample Bible 1 Esdras (Greek) 4

20 November 2017 00:20:15 | Change notifications: Bibledit Sample Bible 1 Esdras (Greek) 5

20 November 2017 00:20:16 | Change notifications: Bibledit Sample Bible 1 Esdras (Greek) 6

20 November 2017 00:20:16 | Change notifications: Bibledit Sample Bible 1 Esdras (Greek) 7

20 November 2017 00:20:16 | Change notifications: Bibledit Sample Bible 1 Esdras (Greek) 8

20 November 2017 00:20:16 | Change notifications: Bibledit Sample Bible 1 Esdras (Greek) 9

20 November 2017 00:20:16 | Change notifications: Bibledit Sample Bible 2 Esdras (Latin) 0

20 November 2017 00:20:16 | Change notifications: Bibledit Sample Bible 2 Esdras (Latin) 1

20 November 2017 00:20:16 | Change notifications: Bibledit Sample Bible 2 Esdras (Latin) 2

20 November 2017 00:20:16 | Change notifications: Bibledit Sample Bible 2 Esdras (Latin) 3

20 November 2017 00:20:17 | Change notifications: Bibledit Sample Bible 2 Esdras (Latin) 4

20 November 2017 00:20:17 | Change notifications: Bibledit Sample Bible 2 Esdras (Latin) 5

20 November 2017 00:20:17 | Change notifications: Bibledit Sample Bible 2 Esdras (Latin) 6

20 November 2017 00:20:17 | Change notifications: Bibledit Sample Bible 2 Esdras (Latin) 7

20 November 2017 00:20:17 | Change notifications: Bibledit Sample Bible 2 Esdras (Latin) 8

20 November 2017 00:20:17 | Change notifications: Bibledit Sample Bible 2 Esdras (Latin) 9

20 November 2017 00:20:17 | Change notifications: Bibledit Sample Bible 2 Esdras (Latin) 10

20 November 2017 00:20:18 | Change notifications: Bibledit Sample Bible 2 Esdras (Latin) 11

20 November 2017 00:20:18 | Change notifications: Bibledit Sample Bible 2 Esdras (Latin) 12

20 November 2017 00:20:18 | Change notifications: Bibledit Sample Bible 2 Esdras (Latin) 13

20 November 2017 00:20:18 | Change notifications: Bibledit Sample Bible 2 Esdras (Latin) 14

20 November 2017 00:20:18 | Change notifications: Bibledit Sample Bible 2 Esdras (Latin) 15

20 November 2017 00:20:18 | Change notifications: Bibledit Sample Bible 2 Esdras (Latin) 16

20 November 2017 00:20:18 | Change notifications: Indexing

20 November 2017 00:20:18 | Removing expired downloadable revision notification: Bibledit Sample Bible 2017-10-18 00:20:03

20 November 2017 00:20:18 | Removing expired downloadable revision notification: Bibledit Sample Bible 2017-10-19 00:20:03

20 November 2017 00:20:18 | Change notifications: Ready

20 November 2017 00:23:40 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 00:27:27 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 00:30:03 | Check Bibledit Sample Bible: Start

20 November 2017 00:34:42 | Check Bibledit Sample Bible: Complete

20 November 2017 00:38:48 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 00:46:22 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 00:50:03 | Maintaining databases

20 November 2017 00:50:09 | Trimming the installed SWORD modules

20 November 2017 00:50:10 | Uninstall SWORD module KJVPCE

20 November 2017 00:50:10 | Removed module: [KJVPCE]

20 November 2017 00:50:10 | Uninstall SWORD module YLT

20 November 2017 00:50:10 | Removed module: [YLT]

20 November 2017 00:50:10 | Uninstall SWORD module StrongsGreek

20 November 2017 00:50:10 | Removed module: [StrongsGreek]

20 November 2017 00:50:10 | Ready trimming the SWORD caches and modules

20 November 2017 00:57:43 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 01:03:24 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 01:05:03 | Updating Sprint information

20 November 2017 01:05:17 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 01:10:04 | Cleaning up the demo data

20 November 2017 01:10:04 | Creating sample Bible

20 November 2017 01:10:05 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 01:10:13 | Sample Bible was created

20 November 2017 01:10:44 | Exporting Bible Bibledit Sample Bible

20 November 2017 01:16:38 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 01:20:25 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 01:24:12 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 01:27:59 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 01:31:46 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 01:35:33 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 01:43:07 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 01:50:41 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 01:57:48 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 01:58:15 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 01:59:59 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 02:00:03 | Removing expired temporal files

20 November 2017 02:00:04 | Indexing Bible: Checking Bibledit Sample Bible

20 November 2017 02:00:04 | Indexing Bible: Ready

20 November 2017 02:00:06 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 02:00:06 | Updating Consultation Notes databases

20 November 2017 02:00:06 | Updating Consultation Notes databases ready

20 November 2017 02:01:38 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 02:01:40 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 02:01:42 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 02:01:45 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 02:01:51 | Comparing Bibles KJV and Test

20 November 2017 02:01:51 | Comparison is ready

20 November 2017 02:01:57 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 02:01:59 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 02:02:02 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 02:02:05 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 02:02:14 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 02:02:16 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 02:02:18 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 02:02:20 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 02:02:24 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 02:02:28 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 02:02:30 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 02:02:36 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 02:02:39 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 02:02:41 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 02:02:55 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 02:03:02 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 02:03:03 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 02:03:05 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 02:03:07 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 02:03:09 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 02:03:15 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 02:03:24 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 02:03:26 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 02:03:28 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 02:03:30 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 02:03:32 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 02:03:35 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 02:03:38 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 02:03:40 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 02:03:43 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 02:03:45 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 02:03:46 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 02:03:50 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 02:03:53 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 02:03:54 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 02:03:59 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 02:04:02 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 02:04:03 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 02:04:04 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 02:04:09 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 02:04:11 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 02:04:15 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 02:04:17 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 02:04:19 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 02:04:21 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 02:04:23 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 02:04:25 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 02:04:29 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 02:04:35 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 02:04:40 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 02:04:44 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 02:04:45 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 02:04:48 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 02:04:50 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 02:04:56 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 02:04:58 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 02:05:04 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 02:05:05 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 02:05:06 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 02:05:08 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 02:05:16 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 02:05:49 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 02:10:03 | Cleaning up the demo data

20 November 2017 02:10:03 | Creating sample Bible

20 November 2017 02:10:04 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 02:10:06 | Sample Bible was created

20 November 2017 02:17:20 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 02:24:44 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 02:28:31 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 02:32:18 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 02:36:05 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 02:43:39 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 03:00:03 | Sending statistics

20 November 2017 03:02:34 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 03:05:04 | Refreshing list of SWORD modules

20 November 2017 03:05:04 | Although Install Manager provides a convenient way for installing

20 November 2017 03:05:05 | Refresh BibleGateway resources

20 November 2017 03:05:06 | Modules: 205

20 November 2017 03:05:06 | Refresh StudyLight resources

20 November 2017 03:05:06 | [ File Bytes: 630 ]

20 November 2017 03:05:07 | Remote Sources:

20 November 2017 03:05:07 | Bible.org

20 November 2017 03:05:07 | CrossWire

20 November 2017 03:05:07 | CrossWire Attic

20 November 2017 03:05:07 | CrossWire Beta

20 November 2017 03:05:07 | CrossWire Wycliffe

20 November 2017 03:05:07 | Deutsche Bibelgesellschaft

20 November 2017 03:05:07 | IBT

20 November 2017 03:05:07 | Xiphos

20 November 2017 03:05:07 | eBible.org

20 November 2017 03:05:08 | Modules: 112

20 November 2017 03:05:14 | [ File Bytes: 3024 ]

20 November 2017 03:05:15 | Bible.org: 5 modules

20 November 2017 03:05:18 | [ File Bytes: 160089 ]

20 November 2017 03:05:21 | CrossWire: 361 modules

20 November 2017 03:05:23 | [ File Bytes: 19215 ]

20 November 2017 03:05:25 | CrossWire Attic: 51 modules

20 November 2017 03:05:27 | [ File Bytes: 13588 ]

20 November 2017 03:05:28 | CrossWire Beta: 39 modules

20 November 2017 03:05:30 | [ File Bytes: 4950 ]

20 November 2017 03:05:32 | CrossWire Wycliffe: 43 modules

20 November 2017 03:05:34 | [ File Bytes: 645 ]

20 November 2017 03:05:36 | Deutsche Bibelgesellschaft: 1 modules

20 November 2017 03:05:36 | [ File Bytes: 33048 ]

20 November 2017 03:05:40 | IBT: 108 modules

20 November 2017 03:05:42 | [ File Bytes: 35161 ]

20 November 2017 03:05:44 | Xiphos: 72 modules

20 November 2017 03:05:48 | [ File Bytes: 239464 ]

20 November 2017 03:05:53 | eBible.org: 787 modules

20 November 2017 03:05:53 | Ready refreshing SWORD module list

20 November 2017 03:10:03 | Cleaning up the demo data

20 November 2017 03:10:03 | Creating sample Bible

20 November 2017 03:10:04 | Sample Bible was created

20 November 2017 03:10:05 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 03:10:08 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 03:15:03 | Updating installed SWORD modules

20 November 2017 03:15:04 | Uninstall SWORD module 2TGreek

20 November 2017 03:15:04 | Removed module: [2TGreek]

20 November 2017 03:15:08 | Uninstall SWORD module LEZCB

20 November 2017 03:15:09 | Removed module: [LEZCB]

20 November 2017 03:15:09 | Install SWORD module 2TGreek from source Xiphos

20 November 2017 03:15:12 | Uninstall SWORD module KorRV

20 November 2017 03:15:13 | Removed module: [KorRV]

20 November 2017 03:15:15 | Uninstall SWORD module AVRDICT

20 November 2017 03:15:15 | Removed module: [AVRDICT]

20 November 2017 03:15:17 | Uninstall SWORD module Chrysostom

20 November 2017 03:15:17 | Removed module: [Chrysostom]

20 November 2017 03:15:19 | Uninstall SWORD module DRGDICT

20 November 2017 03:15:19 | Removed module: [DRGDICT]

20 November 2017 03:15:21 | Uninstall SWORD module FreCrampon

20 November 2017 03:15:22 | Removed module: [FreCrampon]

20 November 2017 03:15:24 | Uninstall SWORD module FreJND

20 November 2017 03:15:24 | Removed module: [FreJND]

20 November 2017 03:15:26 | Uninstall SWORD module FreJND

20 November 2017 03:15:26 | Couldn't find module [FreJND] to remove

20 November 2017 03:15:28 | Uninstall SWORD module GGZCCB

20 November 2017 03:15:28 | Removed module: [GGZCCB]

20 November 2017 03:15:30 | Uninstall SWORD module GGZLCB

20 November 2017 03:15:31 | Removed module: [GGZLCB]

20 November 2017 03:15:33 | Uninstall SWORD module HunUj

20 November 2017 03:15:33 | Removed module: [HunUj]

20 November 2017 03:15:35 | Uninstall SWORD module Nave

20 November 2017 03:15:35 | Removed module: [Nave]

20 November 2017 03:15:37 | Uninstall SWORD module NorBroed

20 November 2017 03:15:37 | Removed module: [NorBroed]

20 November 2017 03:15:38 | Although Install Manager provides a convenient way for installing

20 November 2017 03:15:39 | Install SWORD module GGZCCB from source IBT

20 November 2017 03:15:39 | Uninstall SWORD module RUSCB

20 November 2017 03:15:40 | Removed module: [RUSCB]

20 November 2017 03:15:42 | Uninstall SWORD module ADGDICT

20 November 2017 03:15:42 | Removed module: [ADGDICT]

20 November 2017 03:15:44 | Uninstall SWORD module ZhEnglish

20 November 2017 03:15:44 | Removed module: [ZhEnglish]

20 November 2017 03:15:46 | Uninstall SWORD module WHNU

20 November 2017 03:15:46 | Removed module: [WHNU]

20 November 2017 03:15:48 | Uninstall SWORD module VulgClementine

20 November 2017 03:15:48 | Removed module: [VulgClementine]

20 November 2017 03:15:50 | Uninstall SWORD module UZV

20 November 2017 03:15:51 | Removed module: [UZV]

20 November 2017 03:15:53 | Uninstall SWORD module TR

20 November 2017 03:15:53 | Removed module: [TR]

20 November 2017 03:15:53 | Although Install Manager provides a convenient way for installing

20 November 2017 03:15:54 | Install SWORD module GGZLCB from source IBT

20 November 2017 03:15:56 | Uninstall SWORD module TKLDICT

20 November 2017 03:15:56 | Removed module: [TKLDICT]

20 November 2017 03:15:58 | Uninstall SWORD module SpaRVG

20 November 2017 03:15:58 | Removed module: [SpaRVG]

20 November 2017 03:16:01 | Ready updating installed SWORD modules

20 November 2017 03:16:08 | Although Install Manager provides a convenient way for installing

20 November 2017 03:16:09 | Install SWORD module KorRV from source CrossWire

20 November 2017 03:16:19 | Although Install Manager provides a convenient way for installing

20 November 2017 03:16:20 | Install SWORD module HunUj from source CrossWire

20 November 2017 03:16:30 | Although Install Manager provides a convenient way for installing

20 November 2017 03:16:31 | Install SWORD module UZV from source IBT

20 November 2017 03:16:33 | Although Install Manager provides a convenient way for installing

20 November 2017 03:16:34 | Install SWORD module TR from source CrossWire Attic

20 November 2017 03:16:40 | Although Install Manager provides a convenient way for installing

20 November 2017 03:16:41 | Install SWORD module FreJND from source CrossWire Beta

20 November 2017 03:16:52 | Although Install Manager provides a convenient way for installing

20 November 2017 03:16:53 | Install SWORD module TKLDICT from source IBT

20 November 2017 03:16:54 | Although Install Manager provides a convenient way for installing

20 November 2017 03:16:55 | Install SWORD module ZhEnglish from source CrossWire

20 November 2017 03:17:02 | Although Install Manager provides a convenient way for installing

20 November 2017 03:17:03 | Install SWORD module DRGDICT from source IBT

20 November 2017 03:17:04 | Although Install Manager provides a convenient way for installing

20 November 2017 03:17:06 | Install SWORD module LEZCB from source IBT

20 November 2017 03:17:21 | Although Install Manager provides a convenient way for installing

20 November 2017 03:17:22 | Install SWORD module WHNU from source CrossWire Attic

20 November 2017 03:17:28 | Although Install Manager provides a convenient way for installing

20 November 2017 03:17:29 | Install SWORD module Chrysostom from source IBT

20 November 2017 03:17:30 | Although Install Manager provides a convenient way for installing

20 November 2017 03:17:31 | Install SWORD module AVRDICT from source IBT

20 November 2017 03:17:32 | Although Install Manager provides a convenient way for installing

20 November 2017 03:17:33 | Install SWORD module FreCrampon from source CrossWire Attic

20 November 2017 03:17:42 | Although Install Manager provides a convenient way for installing

20 November 2017 03:17:43 | Install SWORD module ADGDICT from source IBT

20 November 2017 03:17:44 | Although Install Manager provides a convenient way for installing

20 November 2017 03:17:45 | Install SWORD module Nave from source CrossWire

20 November 2017 03:17:53 | Although Install Manager provides a convenient way for installing

20 November 2017 03:17:54 | Install SWORD module VulgClementine from source CrossWire

20 November 2017 03:18:04 | Although Install Manager provides a convenient way for installing

20 November 2017 03:18:05 | Install SWORD module NorBroed from source CrossWire

20 November 2017 03:18:11 | Although Install Manager provides a convenient way for installing

20 November 2017 03:18:12 | Install SWORD module RUSCB from source IBT

20 November 2017 03:18:27 | Although Install Manager provides a convenient way for installing

20 November 2017 03:18:28 | Install SWORD module SpaRVG from source CrossWire

20 November 2017 03:18:39 | Although Install Manager provides a convenient way for installing

20 November 2017 03:22:23 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 03:32:50 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 03:36:37 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 03:44:11 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 03:51:45 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 03:53:46 | Check Bibledit Sample Bible: Start

20 November 2017 03:54:06 | Check Bibledit Sample Bible: Complete

20 November 2017 03:59:19 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 04:06:53 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 04:10:03 | Cleaning up the demo data

20 November 2017 04:10:03 | Creating sample Bible

20 November 2017 04:10:04 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 04:10:05 | Sample Bible was created

20 November 2017 04:10:40 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 04:14:27 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 04:25:48 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 04:29:35 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 04:37:19 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 04:56:04 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 04:59:51 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 05:03:38 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 05:07:25 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 05:10:03 | Cleaning up the demo data

20 November 2017 05:10:03 | Creating sample Bible

20 November 2017 05:10:04 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 05:10:05 | Sample Bible was created

20 November 2017 05:11:12 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 05:14:59 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 05:18:46 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 05:22:35 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 05:26:44 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 05:30:08 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 05:42:10 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 05:49:03 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 05:56:58 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 06:07:58 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 06:10:03 | Cleaning up the demo data

20 November 2017 06:10:03 | Creating sample Bible

20 November 2017 06:10:04 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 06:10:04 | Sample Bible was created

20 November 2017 06:15:32 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 06:19:19 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 06:26:53 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 06:30:40 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 06:34:27 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 06:42:25 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 07:00:56 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 07:04:43 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 07:10:03 | Cleaning up the demo data

20 November 2017 07:10:03 | Creating sample Bible

20 November 2017 07:10:04 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 07:10:05 | Sample Bible was created

20 November 2017 07:16:04 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 07:19:51 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 07:23:38 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 07:31:12 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 07:35:04 | Deleted user translator with role Translator and email

20 November 2017 07:38:46 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 07:47:31 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 07:50:06 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 07:53:55 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 08:05:16 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 08:10:03 | Cleaning up the demo data

20 November 2017 08:10:03 | Creating sample Bible

20 November 2017 08:10:04 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 08:10:05 | Sample Bible was created

20 November 2017 08:20:24 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 08:24:11 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 08:27:58 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 08:31:45 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 08:35:32 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 08:39:19 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 08:43:06 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 08:58:14 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 09:02:02 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 09:09:35 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 09:10:03 | Cleaning up the demo data

20 November 2017 09:10:03 | Creating sample Bible

20 November 2017 09:10:04 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 09:10:06 | Sample Bible was created

20 November 2017 09:32:17 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 09:36:04 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 10:10:03 | Cleaning up the demo data

20 November 2017 10:10:03 | Creating sample Bible

20 November 2017 10:10:04 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 10:10:06 | Sample Bible was created

20 November 2017 10:10:08 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 10:13:55 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 10:22:17 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 10:29:03 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 10:59:19 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 11:03:06 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 11:10:03 | Cleaning up the demo data

20 November 2017 11:10:03 | Creating sample Bible

20 November 2017 11:10:04 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 11:10:05 | Sample Bible was created

20 November 2017 11:14:27 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 11:18:14 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 11:25:48 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 11:48:30 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 11:56:04 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 12:07:25 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 12:10:03 | Cleaning up the demo data

20 November 2017 12:10:03 | Creating sample Bible

20 November 2017 12:10:04 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 12:10:04 | Sample Bible was created

20 November 2017 12:18:46 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 12:37:42 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 12:40:13 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 12:40:19 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 12:52:50 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 13:10:03 | Cleaning up the demo data

20 November 2017 13:10:03 | Creating sample Bible

20 November 2017 13:10:04 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 13:10:04 | Sample Bible was created

20 November 2017 13:15:32 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 13:19:19 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 13:27:14 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 13:34:27 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 13:38:14 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 13:45:48 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 14:05:05 | Processing email from "Marktplaats Aanbieding" <aanbieding@e-mail.marktplaats.nl> with subject 9-delige messenset | RVS LED buitenlamp...

20 November 2017 14:05:05 | Could not allocate email from "Marktplaats Aanbieding" <aanbieding@e-mail.marktplaats.nl>, subject 9-delige messenset | RVS LED buiten...

20 November 2017 14:05:05 | Ontvangt u deze e-mail van Marktplaats in vreemde opmaak of zonder afbeeldingen? Klik hier voor de online versie.

20 November 2017 14:08:30 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 14:10:03 | Cleaning up the demo data

20 November 2017 14:10:03 | Creating sample Bible

20 November 2017 14:10:04 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 14:10:05 | Sample Bible was created

20 November 2017 14:12:17 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 14:16:04 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 14:19:51 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 14:23:38 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 14:27:25 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 14:31:12 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 14:34:59 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 14:38:46 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 14:42:35 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 14:47:28 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 14:50:08 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 14:53:55 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 14:57:42 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 15:02:21 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 15:05:16 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 15:10:03 | Cleaning up the demo data

20 November 2017 15:10:03 | Creating sample Bible

20 November 2017 15:10:04 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 15:10:05 | Sample Bible was created

20 November 2017 15:12:50 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 15:20:24 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 15:24:11 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 15:27:58 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 15:32:07 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 15:39:19 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 15:43:06 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 15:46:56 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 15:50:40 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 15:54:27 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 15:58:14 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 16:02:10 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 16:05:48 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 16:09:35 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 16:10:03 | Cleaning up the demo data

20 November 2017 16:10:03 | Creating sample Bible

20 November 2017 16:10:04 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 16:10:04 | Sample Bible was created

20 November 2017 16:13:22 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 16:17:09 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 16:20:56 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 16:24:43 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 16:28:30 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 16:32:17 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 16:36:04 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 16:39:51 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 16:43:38 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 16:47:25 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 16:51:12 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 16:54:59 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 16:58:46 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 17:02:34 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 17:06:40 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 17:10:03 | Cleaning up the demo data

20 November 2017 17:10:03 | Creating sample Bible

20 November 2017 17:10:04 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 17:10:04 | Sample Bible was created

20 November 2017 17:13:55 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 17:17:42 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 17:22:13 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 17:25:16 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 17:29:03 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 17:32:50 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 18:03:06 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 18:06:53 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 18:10:03 | Cleaning up the demo data

20 November 2017 18:10:03 | Creating sample Bible

20 November 2017 18:10:04 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 18:10:04 | Sample Bible was created

20 November 2017 18:10:40 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 18:14:27 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 18:18:14 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 18:22:02 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 18:25:48 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 18:29:35 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 18:33:22 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 18:37:09 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 18:40:56 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 18:44:43 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 18:48:30 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 18:52:17 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 18:56:04 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 18:59:51 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 19:03:38 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 19:07:25 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 19:10:03 | Cleaning up the demo data

20 November 2017 19:10:03 | Creating sample Bible

20 November 2017 19:10:04 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 19:10:05 | Sample Bible was created

20 November 2017 19:11:12 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 19:14:59 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 19:18:46 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 19:22:33 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 19:27:27 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 19:30:07 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 19:33:54 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 19:37:41 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 19:45:15 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 19:49:02 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 19:57:03 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 20:00:23 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 20:04:10 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 20:07:57 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 20:10:03 | Cleaning up the demo data

20 November 2017 20:10:03 | Creating sample Bible

20 November 2017 20:10:04 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 20:10:05 | Sample Bible was created

20 November 2017 20:12:11 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 20:15:31 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 20:19:18 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 20:23:05 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 20:26:52 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 20:30:39 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 20:34:26 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 20:38:13 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 20:42:00 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 20:45:47 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 20:49:34 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 20:52:51 | SSL - Handshake protocol not within min/max boundaries (-28288)

20 November 2017 20:52:58 | SSL - A fatal alert message was received from our peer (-30592)

20 November 2017 20:52:59 | SSL - A fatal alert message was received from our peer (-30592)

20 November 2017 20:53:01 | SSL - The server has no ciphersuites in common with the client (-29568)

20 November 2017 20:53:21 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 20:55:19 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 20:57:17 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 21:04:42 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 21:08:29 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 21:10:03 | Cleaning up the demo data

20 November 2017 21:10:03 | Creating sample Bible

20 November 2017 21:10:04 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 21:10:04 | Sample Bible was created

20 November 2017 21:12:16 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 21:16:03 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 21:19:50 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 21:23:37 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 21:27:24 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 21:31:11 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 21:34:58 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 21:38:45 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 21:42:34 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 21:46:19 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 21:50:06 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 21:57:40 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 22:02:08 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 22:05:14 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 22:09:03 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 22:10:03 | Cleaning up the demo data

20 November 2017 22:10:03 | Creating sample Bible

20 November 2017 22:10:04 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 22:10:04 | Sample Bible was created

20 November 2017 22:12:48 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 22:16:35 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 22:20:22 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 22:24:09 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 22:27:56 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 22:31:43 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 22:35:30 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 22:39:17 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 22:43:08 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 22:47:38 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 22:50:39 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 22:54:26 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 22:58:13 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 23:02:00 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 23:05:47 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 23:09:34 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 23:10:03 | Cleaning up the demo data

20 November 2017 23:10:03 | Creating sample Bible

20 November 2017 23:10:04 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 23:10:04 | Sample Bible was created

20 November 2017 23:13:21 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 23:17:09 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 23:20:55 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 23:24:42 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 23:28:29 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 23:32:33 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 23:37:34 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 23:42:10 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 23:47:25 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 23:51:12 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 23:54:59 | Creating stylesheet.css files

20 November 2017 23:58:46 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 00:01:00 | Server restarts itself

21 November 2017 00:01:00 | The server started

21 November 2017 00:02:36 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 00:06:26 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 00:10:03 | Cleaning up the demo data

21 November 2017 00:10:03 | Creating sample Bible

21 November 2017 00:10:04 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 00:10:07 | Sample Bible was created

21 November 2017 00:10:08 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 00:11:25 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 00:13:55 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 00:20:03 | Change notifications: Generating

21 November 2017 00:20:04 | Change notifications: Bibledit Sample Bible Judith 0

21 November 2017 00:20:04 | Change notifications: Bibledit Sample Bible Judith 1

21 November 2017 00:20:04 | Change notifications: Bibledit Sample Bible Judith 2

21 November 2017 00:20:04 | Change notifications: Bibledit Sample Bible Judith 3

21 November 2017 00:20:04 | Change notifications: Bibledit Sample Bible Judith 4

21 November 2017 00:20:04 | Change notifications: Bibledit Sample Bible Judith 5

21 November 2017 00:20:04 | Change notifications: Bibledit Sample Bible Judith 6

21 November 2017 00:20:04 | Change notifications: Bibledit Sample Bible Judith 7

21 November 2017 00:20:04 | Change notifications: Bibledit Sample Bible Judith 8

21 November 2017 00:20:04 | Change notifications: Bibledit Sample Bible Judith 9

21 November 2017 00:20:04 | Change notifications: Bibledit Sample Bible Judith 10

21 November 2017 00:20:04 | Change notifications: Bibledit Sample Bible Judith 11

21 November 2017 00:20:04 | Change notifications: Bibledit Sample Bible Judith 12

21 November 2017 00:20:04 | Change notifications: Bibledit Sample Bible Judith 13

21 November 2017 00:20:04 | Change notifications: Bibledit Sample Bible Judith 14

21 November 2017 00:20:04 | Change notifications: Bibledit Sample Bible Judith 15

21 November 2017 00:20:04 | Change notifications: Bibledit Sample Bible Judith 16

21 November 2017 00:20:04 | Change notifications: Bibledit Sample Bible Esther (Greek) 0

21 November 2017 00:20:04 | Change notifications: Bibledit Sample Bible Esther (Greek) 1

21 November 2017 00:20:04 | Change notifications: Bibledit Sample Bible Esther (Greek) 2

21 November 2017 00:20:04 | Change notifications: Bibledit Sample Bible Esther (Greek) 3

21 November 2017 00:20:04 | Change notifications: Bibledit Sample Bible Esther (Greek) 4

21 November 2017 00:20:04 | Change notifications: Bibledit Sample Bible Esther (Greek) 5

21 November 2017 00:20:04 | Change notifications: Bibledit Sample Bible Esther (Greek) 6

21 November 2017 00:20:04 | Change notifications: Bibledit Sample Bible Esther (Greek) 7

21 November 2017 00:20:04 | Change notifications: Bibledit Sample Bible Esther (Greek) 8

21 November 2017 00:20:04 | Change notifications: Bibledit Sample Bible Esther (Greek) 9

21 November 2017 00:20:04 | Change notifications: Bibledit Sample Bible Esther (Greek) 10

21 November 2017 00:20:04 | Change notifications: Bibledit Sample Bible Wisdom of Solomon 0

21 November 2017 00:20:04 | Change notifications: Bibledit Sample Bible Wisdom of Solomon 1

21 November 2017 00:20:04 | Change notifications: Bibledit Sample Bible Wisdom of Solomon 2

21 November 2017 00:20:04 | Change notifications: Bibledit Sample Bible Wisdom of Solomon 3

21 November 2017 00:20:04 | Change notifications: Bibledit Sample Bible Wisdom of Solomon 4

21 November 2017 00:20:04 | Change notifications: Bibledit Sample Bible Wisdom of Solomon 5

21 November 2017 00:20:04 | Change notifications: Bibledit Sample Bible Wisdom of Solomon 6

21 November 2017 00:20:04 | Change notifications: Bibledit Sample Bible Wisdom of Solomon 7

21 November 2017 00:20:04 | Change notifications: Bibledit Sample Bible Wisdom of Solomon 8

21 November 2017 00:20:04 | Change notifications: Bibledit Sample Bible Wisdom of Solomon 9

21 November 2017 00:20:04 | Change notifications: Bibledit Sample Bible Wisdom of Solomon 10

21 November 2017 00:20:04 | Change notifications: Bibledit Sample Bible Wisdom of Solomon 11

21 November 2017 00:20:04 | Change notifications: Bibledit Sample Bible Wisdom of Solomon 12

21 November 2017 00:20:04 | Change notifications: Bibledit Sample Bible Wisdom of Solomon 13

21 November 2017 00:20:04 | Change notifications: Bibledit Sample Bible Wisdom of Solomon 14

21 November 2017 00:20:04 | Change notifications: Bibledit Sample Bible Wisdom of Solomon 15

21 November 2017 00:20:04 | Change notifications: Bibledit Sample Bible Wisdom of Solomon 16

21 November 2017 00:20:04 | Change notifications: Bibledit Sample Bible Wisdom of Solomon 17

21 November 2017 00:20:04 | Change notifications: Bibledit Sample Bible Wisdom of Solomon 18

21 November 2017 00:20:04 | Change notifications: Bibledit Sample Bible Wisdom of Solomon 19

21 November 2017 00:20:04 | Change notifications: Bibledit Sample Bible 4 Maccabees 0

21 November 2017 00:20:04 | Change notifications: Bibledit Sample Bible 4 Maccabees 1

21 November 2017 00:20:04 | Change notifications: Bibledit Sample Bible 4 Maccabees 2

21 November 2017 00:20:04 | Change notifications: Bibledit Sample Bible 4 Maccabees 3

21 November 2017 00:20:04 | Change notifications: Bibledit Sample Bible 4 Maccabees 4

21 November 2017 00:20:04 | Change notifications: Bibledit Sample Bible 4 Maccabees 5

21 November 2017 00:20:04 | Change notifications: Bibledit Sample Bible 4 Maccabees 6

21 November 2017 00:20:04 | Change notifications: Bibledit Sample Bible 4 Maccabees 7

21 November 2017 00:20:04 | Change notifications: Bibledit Sample Bible 4 Maccabees 8

21 November 2017 00:20:04 | Change notifications: Bibledit Sample Bible 4 Maccabees 9

21 November 2017 00:20:04 | Change notifications: Bibledit Sample Bible 4 Maccabees 10

21 November 2017 00:20:04 | Change notifications: Bibledit Sample Bible 4 Maccabees 11

21 November 2017 00:20:04 | Change notifications: Bibledit Sample Bible 4 Maccabees 12

21 November 2017 00:20:04 | Change notifications: Bibledit Sample Bible 4 Maccabees 13

21 November 2017 00:20:04 | Change notifications: Bibledit Sample Bible 4 Maccabees 14

21 November 2017 00:20:04 | Change notifications: Bibledit Sample Bible 4 Maccabees 15

21 November 2017 00:20:04 | Change notifications: Bibledit Sample Bible 4 Maccabees 16

21 November 2017 00:20:04 | Change notifications: Bibledit Sample Bible 4 Maccabees 17

21 November 2017 00:20:04 | Change notifications: Bibledit Sample Bible 4 Maccabees 18

21 November 2017 00:20:04 | Change notifications: Indexing

21 November 2017 00:20:04 | Change notifications: Ready

21 November 2017 00:21:35 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 00:25:16 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 00:29:03 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 00:30:03 | Check Bibledit Sample Bible: Start

21 November 2017 00:32:42 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0

21 November 2017 00:32:50 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 00:34:06 | Check Bibledit Sample Bible: Complete

21 November 2017 00:35:56 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 00:37:18 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 00:40:24 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 00:44:11 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 00:47:58 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 00:50:03 | Maintaining databases

21 November 2017 00:50:07 | Trimming the installed SWORD modules

21 November 2017 00:50:08 | Uninstall SWORD module ACDCref

21 November 2017 00:50:08 | Removed module: [ACDCref]

21 November 2017 00:50:08 | Uninstall SWORD module AGLDICT

21 November 2017 00:50:08 | Removed module: [AGLDICT]

21 November 2017 00:50:08 | Uninstall SWORD module ArmEastern

21 November 2017 00:50:08 | Removed module: [ArmEastern]

21 November 2017 00:50:08 | Uninstall SWORD module BERSJE

21 November 2017 00:50:08 | Removed module: [BERSJE]

21 November 2017 00:50:08 | Uninstall SWORD module BSKDICT

21 November 2017 00:50:09 | Removed module: [BSKDICT]

21 November 2017 00:50:09 | Uninstall SWORD module vigil

21 November 2017 00:50:09 | Removed module: [vigil]

21 November 2017 00:50:09 | Uninstall SWORD module en_eu

21 November 2017 00:50:09 | Removed module: [en_eu]

21 November 2017 00:50:09 | Uninstall SWORD module XKSDICT

21 November 2017 00:50:09 | Removed module: [XKSDICT]

21 November 2017 00:50:09 | Uninstall SWORD module XKS

21 November 2017 00:50:10 | Removed module: [XKS]

21 November 2017 00:50:10 | Uninstall SWORD module Webster1828

21 November 2017 00:50:10 | Removed module: [Webster1828]

21 November 2017 00:50:10 | Uninstall SWORD module Virkler

21 November 2017 00:50:10 | Removed module: [Virkler]

21 November 2017 00:50:10 | Uninstall SWORD module UZNTS

21 November 2017 00:50:10 | Removed module: [UZNTS]

21 November 2017 00:50:10 | Uninstall SWORD module UZDOT

21 November 2017 00:50:11 | Removed module: [UZDOT]

21 November 2017 00:50:11 | Uninstall SWORD module UZIBTL

21 November 2017 00:50:11 | Removed module: [UZIBTL]

21 November 2017 00:50:11 | Uninstall SWORD module UZIBT

21 November 2017 00:50:11 | Removed module: [UZIBT]

21 November 2017 00:50:11 | Uninstall SWORD module UZDOTL

21 November 2017 00:50:11 | Removed module: [UZDOTL]

21 November 2017 00:50:11 | Uninstall SWORD module UZDNTL

21 November 2017 00:50:12 | Removed module: [UZDNTL]

21 November 2017 00:50:12 | Uninstall SWORD module UZDNT

21 November 2017 00:50:12 | Removed module: [UZDNT]

21 November 2017 00:50:12 | Uninstall SWORD module TagAngBiblia

21 November 2017 00:50:12 | Removed module: [TagAngBiblia]

21 November 2017 00:50:12 | Uninstall SWORD module TVNDICT

21 November 2017 00:50:12 | Removed module: [TVNDICT]

21 November 2017 00:50:12 | Uninstall SWORD module TTRDICT

21 November 2017 00:50:12 | Removed module: [TTRDICT]

21 November 2017 00:50:12 | Uninstall SWORD module TKLDOT

21 November 2017 00:50:13 | Removed module: [TKLDOT]

21 November 2017 00:50:13 | Uninstall SWORD module TKLDNT

21 November 2017 00:50:13 | Removed module: [TKLDNT]

21 November 2017 00:50:13 | Uninstall SWORD module TKCDOT

21 November 2017 00:50:13 | Removed module: [TKCDOT]

21 November 2017 00:50:13 | Uninstall SWORD module TKCDNT

21 November 2017 00:50:13 | Removed module: [TKCDNT]

21 November 2017 00:50:13 | Uninstall SWORD module TBN

21 November 2017 00:50:13 | Removed module: [TBN]

21 November 2017 00:50:13 | Uninstall SWORD module TBNDICT

21 November 2017 00:50:14 | Removed module: [TBNDICT]

21 November 2017 00:50:14 | Uninstall SWORD module Shaw

21 November 2017 00:50:14 | Removed module: [Shaw]

21 November 2017 00:50:14 | Uninstall SWORD module SonLightFreeMaps

21 November 2017 00:50:14 | Removed module: [SonLightFreeMaps]

21 November 2017 00:50:14 | Uninstall SWORD module SHRDICT

21 November 2017 00:50:14 | Removed module: [SHRDICT]

21 November 2017 00:50:14 | Uninstall SWORD module PolGdanska

21 November 2017 00:50:15 | Removed module: [PolGdanska]

21 November 2017 00:50:15 | Uninstall SWORD module PolBibTysia

21 November 2017 00:50:15 | Removed module: [PolBibTysia]

21 November 2017 00:50:15 | Uninstall SWORD module OxfordTR

21 November 2017 00:50:15 | Removed module: [OxfordTR]

21 November 2017 00:50:15 | Uninstall SWORD module OSSDICT

21 November 2017 00:50:15 | Removed module: [OSSDICT]

21 November 2017 00:50:15 | Uninstall SWORD module OneYearRead

21 November 2017 00:50:15 | Removed module: [OneYearRead]

21 November 2017 00:50:15 | Uninstall SWORD module McLaughlinWeAllBelieve

21 November 2017 00:50:16 | Removed module: [McLaughlinWeAllBelieve]

21 November 2017 00:50:16 | Uninstall SWORD module MUFHH

21 November 2017 00:50:16 | Removed module: [MUFHH]

21 November 2017 00:50:16 | Uninstall SWORD module MKJV

21 November 2017 00:50:16 | Removed module: [MKJV]

21 November 2017 00:50:16 | Uninstall SWORD module MCheyne

21 November 2017 00:50:16 | Removed module: [MCheyne]

21 November 2017 00:50:16 | Uninstall SWORD module Lopukhin

21 November 2017 00:50:17 | Removed module: [Lopukhin]

21 November 2017 00:50:17 | Uninstall SWORD module Lithuanian

21 November 2017 00:50:17 | Removed module: [Lithuanian]

21 November 2017 00:50:17 | Uninstall SWORD module Lineage

21 November 2017 00:50:17 | Removed module: [Lineage]

21 November 2017 00:50:17 | Uninstall SWORD module KYLSC

21 November 2017 00:50:17 | Removed module: [KYLSC]

21 November 2017 00:50:17 | Uninstall SWORD module KYROHC

21 November 2017 00:50:17 | Removed module: [KYROHC]

21 November 2017 00:50:17 | Uninstall SWORD module KYROHA

21 November 2017 00:50:18 | Removed module: [KYROHA]

21 November 2017 00:50:18 | Uninstall SWORD module KYLSA

21 November 2017 00:50:18 | Removed module: [KYLSA]

21 November 2017 00:50:18 | Uninstall SWORD module KUMDICT

21 November 2017 00:50:18 | Removed module: [KUMDICT]

21 November 2017 00:50:18 | Uninstall SWORD module KBDDICT

21 November 2017 00:50:18 | Removed module: [KBDDICT]

21 November 2017 00:50:18 | Uninstall SWORD module KORAN

21 November 2017 00:50:18 | Removed module: [KORAN]

21 November 2017 00:50:18 | Uninstall SWORD module ItaLND

21 November 2017 00:50:19 | Removed module: [ItaLND]

21 November 2017 00:50:19 | Uninstall SWORD module Gill

21 November 2017 00:50:19 | Removed module: [Gill]

21 November 2017 00:50:19 | Uninstall SWORD module FarBibAtlas

21 November 2017 00:50:19 | Removed module: [FarBibAtlas]

21 November 2017 00:50:19 | Uninstall SWORD module ERja_en

21 November 2017 00:50:19 | Removed module: [ERja_en]

21 November 2017 00:50:19 | Uninstall SWORD module ERen_ja

21 November 2017 00:50:19 | Removed module: [ERen_ja]

21 November 2017 00:50:19 | Uninstall SWORD module Darby

21 November 2017 00:50:20 | Removed module: [Darby]

21 November 2017 00:50:20 | Uninstall SWORD module CRTDICT

21 November 2017 00:50:20 | Removed module: [CRTDICT]

21 November 2017 00:50:20 | Uninstall SWORD module CREED

21 November 2017 00:50:20 | Removed module: [CREED]

21 November 2017 00:50:20 | Uninstall SWORD module CHVDICT

21 November 2017 00:50:20 | Removed module: [CHVDICT]

21 November 2017 00:50:20 | Uninstall SWORD module CHKDICT

21 November 2017 00:50:21 | Removed module: [CHKDICT]

21 November 2017 00:50:21 | Uninstall SWORD module BibleCompanion

21 November 2017 00:50:21 | Removed module: [BibleCompanion]

21 November 2017 00:50:21 | Uninstall SWORD module BURDICT

21 November 2017 00:50:21 | Removed module: [BURDICT]

21 November 2017 00:50:21 | Uninstall SWORD module BSV

21 November 2017 00:50:21 | Removed module: [BSV]

21 November 2017 00:50:21 | Ready trimming the SWORD caches and modules

21 November 2017 00:52:07 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 00:55:32 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 00:59:19 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 01:05:03 | Updating Sprint information

21 November 2017 01:06:41 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 01:06:53 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 01:10:04 | Cleaning up the demo data

21 November 2017 01:10:04 | Creating sample Bible

21 November 2017 01:10:05 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 01:10:12 | Sample Bible was created

21 November 2017 01:10:32 | Exporting Bible Bibledit Sample Bible

21 November 2017 01:10:40 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 01:14:27 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 01:22:02 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 01:25:48 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 01:29:35 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 01:33:22 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 01:37:09 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 01:40:56 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 01:44:43 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 01:48:30 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 01:52:17 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 01:56:04 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 01:59:51 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 02:00:03 | Removing expired temporal files

21 November 2017 02:00:04 | Indexing Bible: Checking Bibledit Sample Bible

21 November 2017 02:00:04 | Indexing Bible: Ready

21 November 2017 02:00:06 | Updating Consultation Notes databases

21 November 2017 02:00:06 | Updating Consultation Notes databases ready

21 November 2017 02:07:28 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 02:10:03 | Cleaning up the demo data

21 November 2017 02:10:03 | Creating sample Bible

21 November 2017 02:10:04 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 02:10:05 | Sample Bible was created

21 November 2017 02:11:12 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 02:14:59 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 02:18:46 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 02:22:34 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 02:27:23 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 02:59:06 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 03:00:03 | Sending statistics

21 November 2017 03:10:03 | Cleaning up the demo data

21 November 2017 03:10:03 | Creating sample Bible

21 November 2017 03:10:04 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 03:10:05 | Sample Bible was created

21 November 2017 03:19:41 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 03:19:43 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 03:19:45 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 03:19:48 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 03:19:50 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 03:19:52 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 03:19:54 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 03:19:56 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 03:19:58 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 03:20:00 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 03:20:03 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 03:20:04 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 03:20:06 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 03:20:08 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 03:27:34 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 03:27:38 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 03:27:40 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 03:27:42 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 03:28:13 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 03:28:24 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 03:29:06 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 03:30:08 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 03:31:12 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 03:34:33 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 03:38:20 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 03:53:28 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 03:57:15 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 04:01:02 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 04:10:03 | Cleaning up the demo data

21 November 2017 04:10:03 | Creating sample Bible

21 November 2017 04:10:04 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 04:10:05 | Sample Bible was created

21 November 2017 04:12:23 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 04:16:10 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 04:19:57 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 04:23:44 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 04:24:48 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 04:27:31 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 04:33:42 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 04:35:05 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 04:35:10 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 04:35:12 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 04:35:22 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 04:46:43 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 04:48:15 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 04:49:14 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 04:50:54 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 04:50:59 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 04:51:08 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 04:51:48 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 04:51:53 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 04:51:54 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 04:52:00 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 04:52:02 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 04:52:04 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 04:52:10 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 04:52:12 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 04:52:18 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 04:52:21 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 04:52:24 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 04:52:26 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 04:52:28 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 04:52:31 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 04:52:33 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 04:52:35 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 04:52:37 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 04:52:39 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 04:52:49 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 04:52:54 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 04:52:56 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 04:52:58 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 04:53:00 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 04:53:06 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 04:53:08 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 04:53:18 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 04:53:20 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 04:53:22 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 04:53:24 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 04:53:26 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 04:53:28 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 04:53:30 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 04:53:32 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 04:53:34 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 04:53:36 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 04:53:38 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 04:53:40 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 04:53:42 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 04:53:43 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 04:53:45 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 04:53:46 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 04:53:47 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 04:53:48 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 04:53:49 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 04:53:50 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 04:53:51 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 04:53:52 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 04:53:53 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 04:53:54 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 04:53:55 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 04:53:56 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 04:53:57 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 04:53:58 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 04:53:59 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 04:54:00 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 04:54:03 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 04:54:04 | Notes assigned to user consultant:

21 November 2017 04:54:06 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 04:54:07 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 04:54:09 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 04:54:10 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 04:54:11 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 04:54:12 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 04:54:13 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 04:54:20 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 04:54:21 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 04:54:22 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 04:54:23 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 04:54:33 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 04:54:35 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 04:54:36 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 04:54:38 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 04:54:40 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 04:54:41 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 04:54:42 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 04:54:45 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 04:54:47 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 04:54:48 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 04:54:54 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 04:55:04 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 04:55:07 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 04:55:08 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 04:55:09 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 04:55:11 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 04:55:13 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 04:55:23 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 04:55:28 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 04:55:30 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 04:55:31 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 04:55:32 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 04:55:33 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 04:55:34 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 04:55:35 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 04:55:36 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 04:55:37 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 04:55:38 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 04:55:39 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 04:55:40 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 04:55:41 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 04:55:42 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 04:55:43 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 04:55:44 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 04:55:45 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 04:55:46 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 04:55:47 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 04:55:48 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 04:55:49 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 04:55:51 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 04:55:53 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 04:55:54 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 04:55:55 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 04:55:57 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 04:55:58 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 04:55:59 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 04:56:00 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 04:56:01 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 04:56:02 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 04:56:04 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 04:56:05 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 04:56:06 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 04:56:07 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 04:56:08 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 04:56:09 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 04:56:10 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 04:56:11 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 04:56:12 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 04:56:13 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 04:56:14 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 04:56:16 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 04:56:17 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 04:56:18 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 04:56:19 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 04:56:20 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 04:56:21 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 04:56:22 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 04:56:23 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 04:56:24 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 04:56:25 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 04:56:28 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 04:56:29 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 04:56:31 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 04:56:32 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 04:56:33 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 04:56:34 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 04:56:35 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 04:56:38 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 04:56:39 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 04:56:40 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 04:56:41 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 04:56:43 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 04:56:44 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 04:56:47 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 04:56:50 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 04:56:51 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 04:56:53 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 04:56:54 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 04:56:56 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 04:57:00 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 04:57:02 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 04:57:03 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 04:57:04 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 04:57:05 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 04:57:06 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 04:57:07 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 04:57:10 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 04:57:12 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 04:57:13 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 04:57:14 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 04:57:15 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 04:57:16 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 04:57:17 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 04:57:18 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 04:57:19 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 04:57:20 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 04:57:21 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 04:57:22 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 04:57:23 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 04:57:24 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 04:57:25 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 04:57:26 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 04:57:27 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 04:57:28 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 04:57:29 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 04:57:30 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 04:57:31 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 04:57:33 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 05:00:10 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 05:00:53 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 05:01:23 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 05:05:21 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 05:10:03 | Cleaning up the demo data

21 November 2017 05:10:03 | Creating sample Bible

21 November 2017 05:10:04 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 05:10:05 | Sample Bible was created

21 November 2017 05:12:43 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 05:12:55 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 05:14:29 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 05:14:30 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 05:15:10 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 05:15:16 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 05:16:44 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 05:28:03 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 05:29:08 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 05:29:12 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 05:29:38 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 05:30:54 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 05:31:04 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 05:32:20 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 05:35:37 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 05:39:24 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 05:43:11 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 05:43:16 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 05:44:50 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 05:44:51 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 05:45:03 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 05:46:43 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 05:50:45 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 05:54:32 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 05:57:16 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 05:58:19 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 05:58:23 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 05:58:28 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 05:58:38 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 05:58:43 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 06:01:28 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 06:01:31 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 06:02:29 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 06:09:40 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 06:10:03 | Cleaning up the demo data

21 November 2017 06:10:03 | Creating sample Bible

21 November 2017 06:10:04 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 06:10:05 | Sample Bible was created

21 November 2017 06:11:41 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 06:12:22 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 06:12:52 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 06:12:54 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 06:13:14 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 06:13:15 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 06:13:17 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 06:13:18 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 06:13:25 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 06:14:37 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 06:14:43 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 06:15:05 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 06:15:27 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 06:15:47 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 06:17:07 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 06:17:14 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 06:17:41 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 06:17:52 | Check Bibledit Sample Bible: Start

21 November 2017 06:17:53 | Check Bibledit Sample Bible: Start

21 November 2017 06:18:34 | Check Bibledit Sample Bible: Complete

21 November 2017 06:18:35 | Check Bibledit Sample Bible: Complete

21 November 2017 06:24:48 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 06:28:35 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 06:29:05 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 06:29:06 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 06:29:07 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 06:29:08 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 06:29:09 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 06:30:09 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 06:30:10 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 06:30:18 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 06:30:23 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 06:31:30 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 06:32:12 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 06:33:04 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 06:42:14 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 06:42:16 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 06:42:32 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 06:43:09 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 06:43:43 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 06:47:16 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 06:49:36 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 06:49:39 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 06:49:41 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 06:49:42 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 06:55:04 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 06:57:44 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 07:00:03 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 07:00:10 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 07:00:12 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 07:00:58 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 07:01:27 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 07:02:37 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 07:02:38 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 07:03:16 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 07:03:25 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 07:03:27 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 07:07:11 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 07:10:03 | Cleaning up the demo data

21 November 2017 07:10:03 | Creating sample Bible

21 November 2017 07:10:04 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 07:10:05 | Sample Bible was created

21 November 2017 07:10:12 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 07:12:16 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 07:12:36 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 07:13:19 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 07:13:58 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 07:14:12 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 07:15:03 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 07:16:10 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 07:17:46 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 07:20:56 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 07:21:23 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 07:22:22 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 07:22:24 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 07:22:56 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 07:25:20 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 07:29:07 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 07:42:39 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 07:43:04 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 07:43:09 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 07:46:10 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 07:46:48 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 07:48:02 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 07:49:02 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 07:49:03 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 07:49:56 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 07:50:08 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 07:52:22 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 07:57:51 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 07:58:53 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 07:58:55 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 07:59:02 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 07:59:23 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 08:00:04 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 08:03:10 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 08:08:07 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 08:08:20 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 08:10:03 | Cleaning up the demo data

21 November 2017 08:10:03 | Creating sample Bible

21 November 2017 08:10:04 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 08:10:06 | Sample Bible was created

21 November 2017 08:12:39 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 08:14:22 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 08:14:27 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 08:14:29 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 08:14:31 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 08:14:32 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 08:14:33 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 08:14:35 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 08:14:37 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 08:15:09 | Creating stylesheet.css files

21 November 2017 08:15:16 | Creating stylesheet.css files

Clear the entire journal